Πώς να έρθετε

Studios Evdokia

Στο τέλος της παραλίας του Πλατύ Γιαλού, πριν την ταβέρνα "ΟΛΑ ΣΤΗ ΛΑΔΟΚΟΛΑ", στρίβουμε δεξιά (ΟΧΙ ΠΡΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ). Προχωράμε ευθεία το τσιμεντόδρομο. Βλέπουμε την πρώτη ταμπέλα που δείχνει αριστερά στα 200μέτρα. Στην επόμενη διχάλα του δρόμου ακολουθούμε το τόξο της ταμπέλας που υπάρχει εκεί και φτάνουμε στο κοινοτικό κάμπινγκ που δυστυχώς δε λειτουργεί. Εκεί υπάρχει τρίτη ταμπέλα. Την ακολουθούμε και στην τέταρτη μπαίνουμε μέσα όπως δείχνει το βέλος.